Trailer

Positiv livsstil

 • Antal filmer: 5
 • Total speltid: 86 minuter
 • Språk: Svenska
 • Undertexter: Svenska (valfritt)
 • Lärarhandledning: Ja
 • Finns som teckenspråkstolkad: Ja
 • Ingår i streamingtjänsten: Ja
Positiv livsstil är ett gediget och omfattande utbildningsmaterial som på ett balanserat och trovärdigt sätt tar upp viktiga frågor om ungdomars livsstil och hälsa.

I filmerna kommer ungdomar till tals, och tillsammans med de medverkande experterna ger materialet viktig kunskap.

Positiv livsstil fungerar också som ett intresseväckande underlag för diskussion i klassen. Här har ni hjälp av en genomarbetad lärarhandledning. Filmerna utgår från målen i kursplanerna, och speltiden är 15–18 min per film.

Film 1. Livsstil och levnadsvanor

Vad styr våra livsstilsval? Hur påverkar våra levnadsvanor vår hälsa? Hur påverkar sociala medier våra kroppsideal? Det är några av de frågor som belyses i film 1. Susanne Lundvall och Örjan Ekblom, från GIH i Stockholm, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Film 2. Din träning

Örjan Ekblom presenterar den senaste forskningen om de positiva effekter fysisk träning ger. Inte minst intressant är de nya rönen att fysisk aktivitet förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan.

Film 3. Din kost, den komplexa maten

Få områden är så laddade som mat och kost. Erik Hellmén, kostexpert på Örebro läns idrottsförbund och Örebro universitet, ger en nyanserad bild av vad som är bra mat för ungdomar. Att bli medveten om sina kostvanor och hur man kan förändra dem är andra frågor som tas upp.

Film 4. Din prestation

Många ungdomar upplever stora krav på sig idag som kan skapa stress. ”Stressdoktorn” Tomas Danielsson, med lång erfarenhet inom området, delger oss sina tankar och ger goda råd om hur man kan förhålla sig för att må bra och prestera så bra som möjligt. Här belyser vi också sömnens viktiga betydelse för återhämtning och hälsa.

Film 5. Nej till doping! Hur lurad vill du bli?

Dopingfrågan belyses från olika perspektiv. Riksidrottsförbundets antidopingenhet står bakom innehållet i denna film, men även experter från polisen och sjukvården ger sin bild av dopingproblematiken. En skrämmande bild målas upp. Kosttillskottens vara eller inte vara behandlas också.

Streamingtjänst

1 960 SEK

I streamingtjänsten ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen. Svensk textning och teckenspråkstolkad version finns som val.
2 års abonnemang med inloggning.

I streamingpaketet ingår även filmen Träningsglädje i 3 delar.

DVD

2 960 SEK

I DVD-paketet ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen. Svensk textning finns som val.

DVD - teckenspråkstolkad

2 960 SEK

I DVD-paketet med teckenspråkstolkning ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen.

BESTÄLL HÄR

Träningsglädje

 • Antal delar: 3
 • Total speltid: 52 minuter
 • Språk: Svenska
 • Undertexter: Svenska (valfritt)
 • Lärarhandledning: Ja
 • Finns som teckenspråkstolkad: Ja (ej via streamingtjänsten)
 • Ingår i streamingtjänsten: Ja
Träningsglädje är ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning. Materialet innefattar fyra delar; tre filmer och en lärarhandledning om kondition, styrka och rörlighet.

Filmerna ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför skall man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur skall man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning, Fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Speltid 15-20 min/film. I lärarandledningen finns PowerPoint-bilder, frågor och svar till filmerna, förslag på pedagogiska modeller mm.

Träning i olika former är idrottsämnets kärna. Att uppleva glädjen i fysisk aktivitet, att utveckla sin fysiska förmåga och få kunskap om hur betydelsefullt det är att vara fysiskt aktiv för att må bra är de viktigaste målen med undervisningen i Idrott & Hälsa. Detta framgår med all tydlighet i de nya kursplanerna för vårt ämne, både vad gäller grundskolan och gymnasiet

Martin Lidberg, efterfrågade föreläsare i friskvård och världsmästare i brottning, presenterar filmen om styrka och Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let´s dance, är presentatör i konditions- och rörlighetsfilmerna.

Johnny Nilsson, idrottslärare och docent i fysiologi på GIH i Stockholm, och Asbjörn Gjerset från Norges Idrottshögskola är manusförfattare tillsammans med Erland Skommevik, som också är producent.

Materialet vänder sig till alla ungdomar. Vi vill visa att träning är viktigt för alla, oavsett vilka förutsättningar man har. I filmen medverkar personer med olika funktionsnedsättningar för att ge inspiration till andra. Mikael Andersson, känd från filmen Armlös, benlös men inte hopplös, berättar om vad träning har betytt för honom. Filmerna kan också beställas i en svensktextad och/eller teckenspråkstolkad version. Materialet är producerat i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hela DVD-paketet

960 SEK

Alla 3 filmerna och lärarhandledningen ingår. Svensk textning finns som val.

Hela DVD-paketet, teckenspråkstolkad

960 SEK

Alla 3 filmerna och lärarhandledningen ingår.

BESTÄLL HÄR

Rädda liv

 • Antal delar: 3
 • Total speltid: 30 minuter
 • Språk: Svenska
 • Lärarhandledning: Ja
Rädda Liv-serien är två filmer och en handledning som på ett lättillgängligt sätt ger livsviktig kunskap om hur man undviker olyckstillbud i och vid vatten och is samt hur man skall agera för att hjälpa en nödställd. Materialet är producerat tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet SLS.

Vattenvett ger grundläggande kunskaper i badvett och båtvett, viktiga kunskaper så att man inte utsätter sig själv eller andra för fara. Du får också veta hur kroppen reagerar när man hamnar i kallt vatten, hur du livräddar en person och hur räddnings-tjänsten arbetar. Finns som DVD. Speltiden är 16 minuter.

Isvett är en film som ger tydliga anvisningar om vad du behöver kunna för att känna dig säker på isen. Frågor som besvaras är till exempel: Vilken utrustning behöver du? Hur tjock behöver isen vara? Var är isar svaga? Hur skall du göra för att på ett säkert sätt kunna hjälpa en som gått igenom isen? Finns som DVD. Speltiden är 13 minuter.

Första hjälpen är en mycket innehållsrik handledning som kan användas på många olika sätt. Här finns bildserier – med stillbilder och förklarande text – som stegvis visar hur man ger första hjälpen vid nödsituationer. De vanligaste Första-hjälpenåtgärderna tas upp, till exempel mun-till-mun-andning, stabilt sidoläge, tryckförband och hur man kan hjälpa personer med luftvägsstopp (Heimlich manöver). Här finns också upp-följningsmaterial till filmerna Isvett och Vattenvett som power-pointpresentationer och en hel del annat smått och gott.

Hela DVD-paketet

860 SEK

Båda filmerna och lärarhandledningen ingår.

BESTÄLL HÄR

Stressa lagom

 • Antal delar: 2
 • Total speltid: 62 minuter
 • Språk: Svenska
 • Lärarhandledning: Ja
Stressa lagom! är ett utbildningspaket som ur ett brett perspektiv och utifrån ungdomars vardag tar upp den brännande frågan om stress och stresshantering. Vi utgår från en ”Stressa Lagom-plan” som innehåller 10 steg: Stresskunskap, Lär känna din stress, Vad gör du rätt redan nu, Prata med någon, Goda vanor, Goda relationer, Självförtroende, Skolan, Hemma, Arbetslivet = Mål.

I Video 1 förklarar vi vad stress är – egentligen en positiv ”turbo” som kopplas in när vi behöver extra kraft – och hur fel det kan bli om vi har turbon inkopplad för länge. Vi beskriver hur stressen påverkar oss fysiologiskt, och vad som är de vanligaste orsakerna och symtomen på stress hos ungdomar. Finns som DVD. Speltiden är 30 minuter.

Video 2 handlar om vad man kan göra för att bättre hantera sin stress. Här får man många goda förslag på hur man kan agera i olika situationer för att klara sig bättre – att skapa livsbalans. Finns som DVD. Speltiden är 32 minuter.

I slutet av filmerna tar vi upp stressen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Representanter från arbetslivet ger i Video 1 sin syn på orsakerna till den ökande stressen och i Video 2 ges exempel på vad man gör för att komma tillrätta med problemen.

I Handledningen finns en mängd uppföljnings- och diskussionsfrågor i anslutning till filmerna, overheadförlagor och idéer om hur man kan arbeta med stressfrågor i undervisningen och på temadagar.

För innehållet svarar Barbro Bronsberg, som arbetat med stressfrågor sen början av 80-talet och är bl a författare till succéboken ”Bränn inte ut dig”, samt idrottslärare Erland Skommevik.
Vår strävan är att Stressa lagom! skall ge ungdomar en ökad förståelse och medvetenhet om stressproblematiken samt leda till ett personligt ställningstagande. Stress är den hälsofråga som idag påverkar flest människor negativt. Därför måste vi lära ungdomar hur de kan hantera stress bättre.

Hela DVD-paketet

980 SEK

Båda filmerna och lärarhandledningen ingår.

BESTÄLL HÄR

Boll i huvudroll

 • Antal delar: 2
 • Total speltid: 52 minuter
 • Språk: Svenska
 • Lärarhandledning: Ja
Med Boll i Huvudroll får du som arbetar med idrott ny inspiration för din undervisning och träning.

Baserat på vår långa och rika erfarenhet av bollundervisning i skola och föreningsliv presenterar vi här pedagogiska och metodiska tankar och idéer om undervisning med bollen i huvudrollen. Nyckelord är glädje, lust och en trygg inlärningsmiljö där alla aktivt får delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barn och ungdomar måste få känna att ”jag får delta och att det jag gör har betydelse”.
I övningar, lekar och smålagsspel tränas både individuella färdigheterna och spelförståelse. Genom att blanda träning och lek, ger vi goda förutsättningar för en optimal inlärning.

Video 1 innehåller massvis med roliga och varierande bollövningar. Huvudrubrikerna är ”Jag och min boll”, ”Jag och min kompis har en eller flera bollar”, ”Jag och några fler jobbar i grupp med bollar”. Syftet är att alla ska bli trygga med sin boll, och i övningarna tränas teknik, rytm, bollkänsla och samarbete. Finns som DVD. Speltiden är 24 minuter

Video 2 presenterar inspirerande bollekar, spelövningar och smålagsspel. Genom lek och smålagsspel skapar vi förutsättningar för ökad spelförståelse. Vi lägger grunden för ett ”bolltänkande” som är gemensamt för de allra flesta bollsporter. Alla övningar, lekar och spel finns beskrivna i en handledning i digitalt format som följer med utbildningspaketet kostnadsfritt. Finns som DVD. Speltiden är 28 minuter

Evy Nordström, som svarar för manus är idrottslärare och har arbetat på idrottslärar- utbildningarna i Malmö, Stockholm och Örebro och också varit mycket aktiv som ledare i föreningslivet. Många tycket att bollen är världen roligaste leksak. Boll i Huvudroll kan göra din bollundervisning ännu bättre, roligare, mer inspirerande och varierande.

Hela DVD-paketet

690 SEK

Båda filmerna och lärarhandledningen ingår.

BESTÄLL HÄR

Bättre kondition

 • Antal delar: 3
 • Total speltid: 60 minuter
 • Språk: Svenska
 • Lärarhandledning: Ja
Bättre kondition är ett komplett utbildningspaket som innehåller tre högintressanta videor om konditionsträning och en handledning.

Video 1 beskriver den fysiologiska bakgrund till konditionsträning och besvarar bl a frågor som: Hur fungerar syretransport och energiomsättning? Vad händer i kroppen vid träning? Speltiden är 17 minuter.

Video 2 tar upp Hälsoinriktad konditionsträning och går in på hur man skaffar sig en bra vardagskondition med lågintensiv träning. Budskapet är: Konditionsträning behöver inte vara jobbigt, träning skall vara roligt! I video 2 presenteras också en användbar pedagogisk modell – konditionsträning som tema. Speltiden är 19 minuter.

Video 3 – Prestationsinriktad konditionsträning. Här får man anvisningar om hur man bör träna för att få en riktigt bra kondition. Vi belyser bl a generell och specifik träning, olika träningsformer och test, belastningsvariation i träningen samt hur man kan kontrollera träningen med ansträngningsskattning, puls- och laktatmätning. Speltiden är 23 minuter.

Handledningen ger dig nya idéer om hur du kan arbeta med konditionsträning och innehåller också användbara kopieringsunderlag t.ex. träningsdagbok, instuderingsfrågor samt overheads.
För manus svarar fysiolog Johnny Nilsson från Idrottshögskolan i Stockholm tillsammans med idrottslärare Erland Skommevik.

Hela DVD-paketet

695 SEK

Alla 3 filmerna och lärarhandledningen ingår.

BESTÄLL HÄR