Trailer

Positiv livsstil

 • Antal filmer: 5
 • Total speltid: 86 minuter
 • Språk: Svenska
 • Undertexter: Svenska (valfritt)
 • Lärarhandledning: Ja
 • Finns som teckenspråkstolkad: Ja
 • Ingår i streamingtjänsten: Ja
Positiv livsstil är ett gediget och omfattande utbildningsmaterial som på ett balanserat och trovärdigt sätt tar upp viktiga frågor om ungdomars livsstil och hälsa.

I filmerna kommer ungdomar till tals, och tillsammans med de medverkande experterna ger materialet viktig kunskap.

Positiv livsstil fungerar också som ett intresseväckande underlag för diskussion i klassen. Här har ni hjälp av en genomarbetad lärarhandledning. Filmerna utgår från målen i kursplanerna, och speltiden är 15–18 min per film.

Film 1. Livsstil och levnadsvanor

Vad styr våra livsstilsval? Hur påverkar våra levnadsvanor vår hälsa? Hur påverkar sociala medier våra kroppsideal? Det är några av de frågor som belyses i film 1. Susanne Lundvall och Örjan Ekblom, från GIH i Stockholm, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Film 2. Din träning

Örjan Ekblom presenterar den senaste forskningen om de positiva effekter fysisk träning ger. Inte minst intressant är de nya rönen att fysisk aktivitet förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan.

Film 3. Din kost, den komplexa maten

Få områden är så laddade som mat och kost. Erik Hellmén, kostexpert på Örebro läns idrottsförbund och Örebro universitet, ger en nyanserad bild av vad som är bra mat för ungdomar. Att bli medveten om sina kostvanor och hur man kan förändra dem är andra frågor som tas upp.

Film 4. Din prestation

Många ungdomar upplever stora krav på sig idag som kan skapa stress. ”Stressdoktorn” Tomas Danielsson, med lång erfarenhet inom området, delger oss sina tankar och ger goda råd om hur man kan förhålla sig för att må bra och prestera så bra som möjligt. Här belyser vi också sömnens viktiga betydelse för återhämtning och hälsa.

Film 5. Nej till doping! Hur lurad vill du bli?

Dopingfrågan belyses från olika perspektiv. Riksidrottsförbundets antidopingenhet står bakom innehållet i denna film, men även experter från polisen och sjukvården ger sin bild av dopingproblematiken. En skrämmande bild målas upp. Kosttillskottens vara eller inte vara behandlas också.

Streamingtjänst

1 960 SEK

I streamingtjänsten ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen. Svensk textning och teckenspråkstolkad version finns som val.
2 års abonnemang med inloggning.

I streamingpaketet ingår även filmen Träningsglädje i 3 delar.

DVD

2 960 SEK

I DVD-paketet ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen. Svensk textning finns som val.

DVD - teckenspråkstolkad

2 960 SEK

I DVD-paketet med teckenspråkstolkning ingår alla 5 filmerna och lärarhandledningen.

BESTÄLL HÄR

Träningsglädje
(ingår i streamingtjänsten)

 • Antal delar: 3
 • Total speltid: 52 minuter
 • Språk: Svenska
 • Undertexter: Svenska (valfritt)
 • Lärarhandledning: Ja
 • Ingår i streamingtjänsten: Ja
Träningsglädje är ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning. Materialet innefattar fyra delar; tre filmer och en lärarhandledning om kondition, styrka och rörlighet.

Filmerna ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför skall man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur skall man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning, Fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Speltid 15-20 min/film. I lärarandledningen finns PowerPoint-bilder, frågor och svar till filmerna, förslag på pedagogiska modeller mm.

Träning i olika former är idrottsämnets kärna. Att uppleva glädjen i fysisk aktivitet, att utveckla sin fysiska förmåga och få kunskap om hur betydelsefullt det är att vara fysiskt aktiv för att må bra är de viktigaste målen med undervisningen i Idrott & Hälsa. Detta framgår med all tydlighet i de nya kursplanerna för vårt ämne, både vad gäller grundskolan och gymnasiet

Martin Lidberg, efterfrågade föreläsare i friskvård och världsmästare i brottning, presenterar filmen om styrka och Cecilia Ehrling, idrottslärare och för många känd från Let´s dance, är presentatör i konditions- och rörlighetsfilmerna.

Johnny Nilsson, idrottslärare och docent i fysiologi på GIH i Stockholm, och Asbjörn Gjerset från Norges Idrottshögskola är manusförfattare tillsammans med Erland Skommevik, som också är producent.

Materialet vänder sig till alla ungdomar. Vi vill visa att träning är viktigt för alla, oavsett vilka förutsättningar man har. I filmen medverkar personer med olika funktionsnedsättningar för att ge inspiration till andra. Mikael Andersson, känd från filmen Armlös, benlös men inte hopplös, berättar om vad träning har betytt för honom. Filmerna kan också beställas i en svensktextad och/eller teckenspråkstolkad version. Materialet är producerat i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.